Головна

Назва видання: Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка.

Засновник: Луганський навчально-науковий інститут Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ.

Видається з 1997 року. До 2023 року виходив під назвою «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка».

Журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» перейменовано на «Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка».

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 771 від 31.08.2023 р. 

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

ISSN 2524-0323 (Print)
ISSN 2707-7322 (Online)

Фахова реєстрація: журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Спеціальність: 081 – Право.

Журнал індексується у міжнародних та національних наукометричних базах даних:
- Index Copernicus International (Варшава, Польща) (ICV 2021 = 88.24);
- Google Scholar;
- Національна бібліотка України імені В.І. Вернадського НАН України.

Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням.

Тематична спрямованість видання: розвиток юридичної освіти, підвищення науково-теоретичної, методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, правоохоронних і судових органів, інформування про результати наукових досліджень та практичних розробок, обмін передовим досвідом у сфері судочинства, висвітлення проблем теорії та історії держави і права, питань удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального, інших галузей права та суміжних наук, способів поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної та правоохоронної діяльності в Україні, опублікування рецензій на наукові праці з юридичної тематики.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі Авторські права та ліцензування.

Політика відкритого доступу: Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділах Архіви та Поточний випуск.